Mezinárodní vztahy a EU

Novinky

Setkání s novým zástupcem Světové zdravotnické organizace v ČR

15. 10. 2018 | Novinky

Ministr zdravotnictví přijal nového zástupce Světové zdravotnické organizace (WHO) a ředitele Národní kanceláře WHO v ČR, Srđana Matiće.

Celý článek

Dopady Brexitu na oblast biocidních přípravků

12. 10. 2018 | Brexit / Aktuální informace

Informace k vystoupení Spojeného království Velké Británie a Spojeného Irska z Evropské Unie týkající se podmínek dodávání biocidních přípravků na trh na území České republiky

Celý článek

Dopad na oblast zdravotnictví

03. 10. 2018 | Brexit / Připravenost a nouzové plánování

Připravenost Ministerstva zdravotnictví na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU

Celý článek

Obecné informace

03. 10. 2018 | Brexit / Připravenost a nouzové plánování

Obecné informace o připravenosti EU na brexit

Celý článek

Shrnutí vývoje vyjednání

03. 10. 2018 | Brexit / Vystoupení Velké Británie z EU

Shrnutí vývoje vyjednání - vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU

Celý článek

Ministerstvo zdravotnictví zdárně pokračuje v projektu na podporu paliativní péče v nemocnicích

28. 08. 2018 | Evropské fondy / 2014 - 2020 Projekty MZd

Projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP a spolufinancuje Evropská unie prostřednictvím Evropského sociálního fondu. 

Celý článek

1 2 3 4 5 

O ministerstvu

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA Ministr zdravotnictví ČR

Anketa